Sanitační program

Správnou hygienickou praxí se rozumí dodržování všech právem upravených hygienických požadavků, uplatnění hygienických pravidel a povinností v procesu výroby potravin a při jejich uvádění do oběhu. Na základě přímo použitelného předpisu Evropského společenství členské státy podporují vypracování vnitrostátních pokynů pro správnou hygienickou praxi a pro používání zásad HACCP.

Dokument Sanitační program obsahuje všechny potřebné součásti.

Forma: tištěný dokument

Dodání: 7-10 dnů

Cenakontaktujte nás s požadavkem

Doprava: ZDARMA po ČR

Objednávky posílejte na e-mail