Vítejte u svého HACCP konzultanta!

Dovolujeme si Vám představit naši společnost působící v oblasti správné výrobní praxe od roku 2006.

Zajišťujeme vypracování HACCP plánu na míru pro firmy z oblasti potravinářství, dále zpracujeme: Systém správné výrobní praxe, provozní řád, hygienický režim, sanitační program.

Co to vlastne HACCP znamená?

HACCP (hazard analysis and critical control points znamená analýzu nebezpečí a metodu kritických kontrolních bodů) je systém, který byl v 60. letech minulého století vyvinut v USA pro Národní leteckou a vesmírnou agenturu (NASA), která potřebovala zajistit 100% ochranu všech potravinových a výživových produktů před mechanickými, toxickými, chemickými nebo fyzikálními kontaminacemi. HACCP byl využíván k testování finálních produktů na potvrzení bezpečnosti potravin jako preventivní systém produkce bezpečných potravin, který měl univerzální uplatnění. Celý systém byl vybudován tak, aby vyloučil nebo na maximální možnou míru minimalizoval rizika, ktoré by mohly způsobit kosmonautům infekce, nemoci nebo poranění. HACCP vzbudil pozornost mnoha států, které ho začali analyzovat a testovat. Postupně se stával mezinárodne akceptován a přijímán. V roce 1992 byl HACCP včleněn do evropské legislativy a stal se celosvětovým standardem.

 


 HACCP Plán Vám připravíme i prostřednictvím e-mailu.

Je to jednoduché!

Pošlete nám požadavek a my Vám zašleme instrukce.


Naše služby využívají:

  • Zemědělský výrobci
  • Potravinářský průmysl:
  • Mléčné výrobky
  • Pekárny
  • Řeznický průmysl
  • Nápoje
  • Obiloviny
  • Dopravci
  • Zásobování a stravování
  • Maloobchod

Partneři:

Potraviny X – webovky nejen o potravinách.